greenshark
greenshark @greenshark

Staking Metacoins bought in presale for 0.01 USDT with MetaStaking

Stake Metacoinov z MetaStaking, kupljenih v presale ICO fazi po 0.01 USDT

greenshark
greenshark @greenshark

Here you can always check your last transactions on MyGetonWallet

Tukaj lahko kadarkoli preverite vaše zadnje transakcije na MyGetonWallet